Bu Jalüzlərin ən böyük özəlliyi iki şüşə arasına yerləşdirilməsidir.Bu cue jalüzlərdə xüsusi baxıma ehdiyac yoxdur və çox uzun zaman rahatlıqla istifadə edilməsi mümkündür.Həmçini bu sistemlər istiafdəyə verildikləri, məkanlara olduqca gözəl görünüş verer.Əsasən xətəxanalara,banklara,iş mərkəzlərinə vs yerlərə sıx tərcih olunur.