Spider cəbhə sistemi ,quruluşda estetik görünüş qazandıran bir cəbhə sistemidir.Spider cəbhələrin tətbiq məqsədi gün işığından ən yaxşı faydalanmaqdır.Quruluşu paslanmayan rotillər vasitəsilə dörd kənarından dəlinərək vacib olan şüşələr daşıyıcı polad konstruksiyaya maxaniki olaraq bağlanmaqdadır.
Şüə paslanmayan polad və ya epoksid boyalı dəmir daşıyıcı konstruksiya üzərinə paslanmayan 4 lü,3 lü,2-li,1-li polad bağlantı elementi paslanmayan rotillər ilə montaj olunur.Spider cəbhə növündə tətbiq olunan şüşə rəngi şəffafdır.Bu səbəbdən həm içəridən həmdə çöldən baxıldığında cəbhəyə estetik ,zəngin bir görünüş təmin edir.