Üçlü şüşə -4x9HBx4x9HBx4 – bir pəncərənin içində 3 qatlı şüşələri istehsal etmək mümkündür.
6 mm Şüşə +9 mm havaboşluğu+4 mm şüşə + 9 mm Hava.
Temperli şüşə – temperli şüşə işləmsiz şüşəyə görə təxminən 5 qat daha dayanıqlı olub qırıldığı zaman isə zər böyüklüyündə parçalara ayrılaraq zədə riskini azaltığı üçün təhlükəsizlik şüşəsi olaraq istifadə olunur.
Karolajlı şüşə – Bir birinə gizli əlaqə ilə araboşluq çıtalarına burğu ilə birləşdirilərək müxtəlif həndəsi formalar alır.8mm,18mm,26mm,45mm kimi dəyişik ölçülərdəki çita genişlikləriylə və dekorativ çita variantları ilə də müxtəlif həndəsi naxışlar tətbiq oluna bilər.
Lamina şüşə – İki şüşə layının ərimə nöqtəsinə qədər isidilib bir biri üstünə yapışdırmaqla əldə edilən quruluş kompanentidir.
Normal şüşə – 4x16HBx4 normal şüşələrdə temper,rəng və reflect olmaz.